img
img
img

Poznaj DrillCorr

Efektywność w działaniu to optymalne zarządzanie posiadanymi środkami. Bazując na zasobach naszych konsultantów: ich wiedzy, zdobytym na Węgrzech czy Islandii doświadczeniu, sumienności i determinacji zajmujemy się kompleksowym wykonawstwem projektów inżynieryjnych, wiertniczych i geotermalnych.

Kładąc szczególny nacisk na optymalizację wszystkich procesów, realizujemy je używając skutecznych, nowatorskich w sektorze górniczym metod. Nasze innowacyje rozwiązania co do zasady skorelowane są z rzetelną analizą ryzyka.

Optymalne zarządzanie

Efektywność w działaniu rozumiemy jako optymalne zarządzanie posiadanymi środkami. Innymi słowy, z uwagi na fakt, iż od zawsze kręciła nas optymalizacja, posiadając wewnętrzny opór przed marnotrawstwem dóbr, środków jak i czasu, nie "wiążemy projektów na sznurki", a każda aktywność jak i cały projekt prowadzony jest na bazie rzetelnie przygotowanego planu, w oparciu o merytoryczną analizę ryzyka.

Trafne decyzje

"Nie można świadomie zarządzać czymś, o czym się nie wie, że istnieje" (P. Drucker), dlatego aby wykonać zadanie skupiamy się na detalach. Nie tracimy jednak przy tym szerokiego horyzontu.

"Amatorzy ćwiczą, aż im wyjdzie, eksperci- aż nie może im nie wyjść" (F. Duck), dlatego uważamy, iż popełnione błędy nie dyskwalifikują. Pozwalają bowiem w przyszłości podejmować trafne decyzje.