DrillCorr
img

Oferta

Kompleksowe wykonawstwo inwestycji geotermalnychPlanowanie inwestycyjne

 • Analiza prawna w oparciu o obowiązujące akty prawne
 • Analiza finansowa, pomoc w pozyskaniu dotacji z NFOŚiGW oraz EU
 • Badania i analizy geologiczne oraz geofizyczne
 • Analizy zasobów hydrogeologicznych poszczególnych formacji geologicznych
 • Analizy parametrów fizyko-chemicznych skał
 • Weryfikacja zasobów geotermalnych na bazie danych hydrologicznych z otworów offsetowych

 

Projektowanie

 • Wsparcie w pozyskaniu koncesji na wydobywanie wód termalnych
 • Przygotowywanie dokumentacji środowiskowej, górniczej oraz z zakresu ciepłownictwa
 • Przygotowywanie stosownych górniczych projektów technologicznych
 • Przygotowanie projektu kompleksowego wykorzystania wód termalnych na potrzeby inwestora
 • Przygotowanie projektu infrastruktury napowierzchniowej

 

Realizacja

 • Wiercenia otworów geotermalnych /w formule day rate lub turnkey/
 • Test produkcyjny, finalna chemiczna analiza ilościowa i jakościowa wód termalnych, w tym: kompleksowe badania agresywności korozyjnej medium złożowego w środowisku statycznym jak i dynamicznym, analiza jego mineralizacji, sposoby uzdatniania
 • Wykonawstwo infrastruktury ciepłowniczej pod klucz
 • Zapewnienie rzetelnego nadzoru technologicznego: geologicznego, górniczego oraz technologicznego w zakresie robót geologicznych, budowy infrastruktury ciepłowniczej

Serwis

 • Serwis gwarancyjny oraz pogwarancyjny
 • Monitoring instalacji
 • Przeglądy okresowe